Generalno zastupstvo za Hrvatsku

ANŽIN d.o.o.
Lešće 5, 10430 Samobor, Hrvatska
Matični broj: 1756761
Kunski račun: 2402006-1100404736
Devizni račun: 70010000-1756761

Kontakt za Slovenijo

Celzija d.o.o.

Celestinova 1, 1000 Ljubljana, Slovenija
+386 1 563 15 91
+386 1 563 15 92
+386 40 370 111
slo@coppercoat.net
www.coppercoat.net

Kontakt za Hrvatsku (Samobor)

Anžin d.o.o.

Lešće 5, 10430 Samobor, Hrvatska
+386 1 563 15 92
+386 1 563 15 91
+385 98 1919310 Davorin Skendrović
cro@coppercoat.net
www.coppercoat.net